Kolumne

ponedjeljak, 8. ožujka 2021.

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021.


prijava: 08.11.2021.
url: https://min-kulture.gov.hr/

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16 ) objavljuje Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini.

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini

1. Predmet javnoga poziva

Ministarstvo kulture i medija otkupljivat će knjige domaćih izdavača na hrvatskome jeziku, i to:
djela suvremene domaće književnosti
prijevode djela suvremene svjetske književnosti
djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost
vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.
Otkupljivat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2020. i tijekom 2021. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/543) i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Ministarstvo kulture i medija neće otkupljivati:
udžbenike
priručnike
ponovljena i komercijalna izdanja
izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde
izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama.

2. Korisnici potpore

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Način prijave

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica

Elektronički popunjenoj prijavnici obavezno treba priložiti, također u elektroničkom obliku:
– podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
– potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obaveznim primjercima

Tiskani primjerak objavljene knjige koja se prijavljuje za otkup za narodne knjižnice treba obavezno dostaviti na adresu:
Ministarstvo kulture i medija
Služba za knjigu i nakladništvo (s naznakom: za otkup knjiga)
Runjaninova 2
10 000 Zagreb

E-prijavnice uz koje nije dostavljen tiskani primjerak objavljene knjige neće se razmatrati.

4. Rok prijave

Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 8. studenoga 2021. godine.

5. Završne odredbe

Knjige otkupljene putem ovoga Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.
Primjerci knjiga dostavljeni u prijavi neće se vraćati podnositeljima, već će se koristiti za donacije knjižnicama i drugim institucijama.

Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete:
– prijave za koje nije ispravno popunjena e-prijavnica
– prijave (uključujući e-prijavnicu i primjerak objavljene knjige) koje nisu zaprimljene u navedenom roku
– prijave bez obveznih priloga (potvrda NSK o predanom obaveznom primjerku i podatci o knjizi, autoru, prevoditelju i uredniku u elektroničkom obliku priloženi uz e-prijavnicu te primjerak tiskane knjige)
– prijave korisnika koji nisu u propisanom roku izvršili preuzete obveze prema Ministarstvu kulture i medija.


UPUTE ZA PRIJAVITELJE
e-Pisarnica


https://min-kulture.gov.hr/


Izvor:Culturnet.hr

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.