Kolumne

srijeda, 13. veljače 2019.

Darija Marković | Jednom kad je behar prekrio dolinu


Kad je behar pao po dolini dječak je imao devet godina.

Imao je rijeku punu rakova sa dugim smiješnim antenama na glavi, oguljena koljena i skloništeu očevom zagrljaju. Pod strehom njegovih podlaktica skrivao se preplašen čudovištimastvorenim od šuštanja lišća i sjena u predvečerje.


Imao je i šarene klikere i jednu djevojčicu, u čije oči bi gledao kao u dva mala sunca, sve dok mu se trepavice ne bi upetljale od nekog smušenog stida.

Ali ništa od toga nije se moglo porediti sa onim jutrom kad ga je probudio opojni miris behara. Istrčao je u dvorište, još sanjiv i trapav, bosim nogama gazeći bijeli tepih od latica, kome se nije nazirao kraj. Bio je posvuda. Po krovovima, kapijama, klupama…Nošene povjetarcem latice su pravile ukrase u kosi, lijepile se za odjeću, spuštale na stolove i kredence kroz otvorene prozore. To mora da je neki dobar znak - čulo se sve do vrhova brda koja su okruživala mjestašce na kojesu uporno slijetale uskovitlane cvjetne loptice.

,, Kao pernati blagoslovi rasuti iz Božije jastučnice.”, rekao je dječakov otac.

Kad sljedećeg jutra umjesto tih malih nebeskih izaslanika dolinu probude sivkaste mrvice štolelujaju zrakom, otac uzima dječaka u naručje, i bezglavo trči ne znajući ni kuda, ni zbog čegatačno. Jedino što shvata jeste da mora biti daleko, što dalje od mjesta iz čijeg sivila je i daljeponegdje kao opomena bljeskalo jučerašnje čudo. Čudo koje su gazila panična stopala, malai velika, bosa i obuvena. Stopala koja mrve kredu, i sa kamenih ploča u najtoplijem dvorištu udolini brišu naherene zmajeve i iskrzane mačeve, koje je juče nacrtao dječak. Zatiru nakinđureneprinceze u širokim haljinama, koje je pored njih nacrtala djevočica.
   
Dječak je znao samo da je glatke latice behara zamijenio pepeo. I da sivkasti prah ispisujemusave hijeroglife po rukama i obrazima, grize nosnice i taloži se negdje u dnu grudi.

Čudovišta su se istrgla iz zagrljaja.

I kad su prestali da bježe, kad ih je okean dijelio od voćnog cvijeta i sivih gužvica, opet su ih čulikako dišu u sjenama.

Više jedan kraj drugog, nego jedan s drugim, lomili su jezike o tuđe riječi. Lomili osmijehe o strana lica.

Godine neće saprati miris gareži nikad.

Neki ljudi imaju srce od jagoda, slatko i mirisno. Mogu se prepoznati po tome što im tugaispisuje crveni trag u besanim beonjačama. Drugi opet čuvaju u sebi premale iznosane kofereumjesto srčanih zalizaka. Ima i onih iz čijih grudi niču ivice noža. Režući sve oko sebe, isami bivaju izranjavani ogoljenim sječivom.

Od dana kad je pepeo prekrio dolinu, srce dječakovog oca bilo je poput školjke. Mekane srži ali s oklopom koji ne propušta ni riječi ni suze.

Ponekad, kad bi mu rakija zagrijala zjenice, u zacakljenim očima nazirao se nekadašnji pogled koji pomjera planine, i gasi se u trenutku kad su oživjele sjene.

Kopnio je u svojoj nijemoj tuzi,  u pijanim magnovenjima, u snovima, sve dok na javi nije ostalo od  njega ništa sem pitanja:        

,,Iz čije jastučnice se rasula ona čađ?”

Dvadeset ljeta poslije, dječak sa nešto više godina na ramenima, još uvijek traži bljesak behara po travi i ciglama. Traži riječne rakove i nacrtane aždaje. I nikako da ih dosegne iako su svevrijeme s njim, utisnuti u godove duše, tik do dva mala sunca.

Znao je to dok je s uzvišice posmatrao dolinu, mnogo manju nego što je pamti, zaraslu u šiblje i koprive, punu ranjenih kuća sa tek pokojom kapom od crijepa.

Dok je gledao krhku žensku siluetu u podnožju i osjećao kako mu se mrse trepavice.

U dvorištu u kom su izgrižene vremenom stajale kamene ploče, djevojčica sa dvadeset i nešto ljeta u prstima, kačila je veš štipaljkama na štrik. Prišao je, blago joj dodirnuo nadlakticu, i isto tako se nasmijao kad se okrenula, i kad je zemlja počela brže da se vrti oko svoje ose.

Osmjehnula se i jedna gologlava kuća.

Opet će ovu dolinu jednom prekriti pepeo. I opet će nekad padati behar. A u međuvremenu,
jedan dječak je pronašao jednu djevojčicu.

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.