srijeda, 6. rujna 2017.

Ankica Kale | Kumpare
                                               
                                         

                                     (posvećeno Miru Jurat)

Evo je zora i tek što sviče
zovem  „Kumpare, ima li sriće?“
vičem jer on i slabo čuje,
ma dobro grinta i dobro suje.

Pa opet pitam ima li sriće
i je li ča čapa u mriže svoje;
On očima striže i žvelto mi vraća:

„Kako ću kad su sve ušle u tvoje,
a meni ostali šparići i škuje“.

I cilo ga mulo, cila vala čuje,
i karamo se slatko i lipo nam u duši
dok vrime ka sol ruke naše suši
i mriže sve su teže, vijađi sve kraći
i već su nam dobri i ovi mandrači.

Opet je zora i opet sviće
zovem „Kumpare, ima li sriće?“
jeka se ruga, „Kumpare“ mi vraća,
iz stare gajete sada raste drača.
____________________________________

Manje poznate riječi:

kumpare   -  drug u nečemu, ovdje u ribolovu
grinta  -  prigovara
suje  -  psjuje
čapati  -  uhvatiti
žvelto  -  brzo
škuje  -  riba najlošije kvalitete
vijađ  -  putovanje
mandrač  -  plitka uvala

Nema komentara :

Objavi komentar