ponedjeljak, 9. siječnja 2017.

Udruga „ Goranski koraci“ Delnice | Natječaj za haiku poeziju
Udruga „Goranski koraci“ Delnice, Općina Ravna Gora, TZ Ravna Gora i PGŽ raspisuju natječaj za peti susret haiku pjesnika – Ravna Gora 2017.

Natječaj je otvoren za sve pjesnike

Jezik: Hrvatski književni jezik

Teme:    LIVADA ( tema iz ekologije , zaštita staništa livade, život na livadi ( biljke i životinje), košnja, očuvanje i značaj livade i ostalo)
              BREZA
(riječi livada i breza ne moraju biti navedene u haiku pjesmi)

Kategorije:  Haiku za odrasle
                     Haiku za učenike osnovnih škola
                     Likovni radovi učenika (na zadane teme)
                    
Forma: Dobrodošle su i tradicionalne i moderne forme haikua
Broj radova: Najviše 3 neobjavljena haikua za svaku od dvije teme
Rok dostave radova: Poštanski pečat 15. ožujka 2017. godine za odrasle autore, odnosno 30. ožujka 2017. godine za učenike osnovnih škola

Adresa: mail: gorancica56@gmail.com

ili udruga „ Goranski koraci“ S.S.Kranjčevića  12  51300 Delnice

Nagrade: Dodijelit će se jedna prva, dvije druge i tri treće nagrade za svaku temu ( livada, breza), odnosno kategoriju ( odrasli, djeca). Kod likovnih radova nagradit će se tri najbolja rada, a ostali će biti zastupljeni u zborniku. Podaci o članovima prosudbene komisije bit će objavljeni nakon završenog natječaja.

Radujemo se ponovnom susretu!

Nema komentara :

Objavi komentar