Kolumne

srijeda, 29. rujna 2021.

Željko Bilankov | Rano ditinjstvo na škoju


(pedesettreća kratka priča pisana šoltanskim dijalektom)

Iako san se tek doša na svit, mater me deboto iz rodilišta onako malega morala odvest svojiman na Šoltu, jerbo ni mogla ostat u Splitu. Otac je radi u knjižari, a živi u skučenoj kamari u Duplančića dvore, pritisnoj i za njega, a kamoli za našu famiju. Sićan se, nekad bi mama znala pričat kako je tega dana puhala jaka ladna bura i pinilo more, a ona me čvrsto tiščala uza se u stivi broda i molila Boga da ča prin stignemo u Rogač.

Teško se živilo na škoju, na kojen je tek kasnih pedesetih došla struja. Kad me kupala, morali su prvo zagrijat vodu na špaheru, a onda bi se svi s vesejen okupili oko mene, dok san gušta ka praščić u kadici na podu stare kujne. Doni san silnu radost prvega unuka materinoj famiji, a bome i susidiman. Čin san prohoda, mnogi su me tili pazit i vodit naokolo onako smišnog, jerbo mi parlativa ni bila mrska, pa su se znali dobro hlihliščat s menon. Tako me jednega dana čuvala, par godin starija draga Goripojka Fanica, koja je došla positit svoju rodbinu. Bili smo na saadiman kod tete Mare s drugon dicon, ka puno put prin, a ona me sila na svoja kolina. Jesan li se ja, nemiran po običaju, istrga njoj iz zagrljaja ili me brž ni dobro tiščala, inšoma dobro san ohlebuti o tleh, i to noson. Potekla je krv i nastala panika. Ona bidna još uvik govori da se strašno pripala za mene, ali i zato ča san san joj reka: „Ubit ću te!“. Poslin su mi vražji očevi prijateji utuvili u glavu sasvin drugu štoriju. Po njiman, zapriti san Fanici da ću je kad naresten, uvatit za čiče…hehheheehe. Mejuto, već sutra odveli su me u Split kod doktora, a poslin u bolnicu na operaciju. Ne znan pravi razlog zašto nije uspila srast slomjena kost nego se iskrivila, no moji su pripovidali kako san beštima i već legendarno proklinja likara: „K vragu i doktor Čop!“ ☺ Iz tog vrimena dandanas nosin uspomenu malo krivega nosa i težeg disanja pogotovo kod prilade, iako san davno triba novin zahvaton ispravit šćetu. Mejuto, poslin san jema još boji tretman, jerbo su se moji puno bojali da mi jopet ča ne bude. Posebno me teta Ćirila zabavjala čitajući slikovnice i to naročito onu s pričon: „Bila jednon jedna krava, više žuta nego plava, zajubila se u vola, dok su skupa vukli kola i odma dodala: …loka kola boloka“, pa bi se onda smijali ka ludi…ahahahhhaa! Govorila je kako san je često moli da mi piva pismicu „Moj milenko“, a njoj pače ni bilo ništa teško učinit za me.


Ma, govoridu da san iako malešan, beštima ka veliki, zašto najveće zasluge jemaju oni iz očeve klape koji su me učili, ma su me i drugi tantali na to. Prošli bi kraj bakine kuće i za dišpet zavikali: „Žele, jebenti.., a ja bi nastavi: …Boga“, Gospu ili druge svece. Naravski da bi pukli od smiha, no didova rodica Tera, koja je kako su znali reć lizala oltare, a živila u istoj kući vrata do nas, samo se krstila i kudila me. To je za nju bi smrtni grih, ne svaćajuć da isprid sebe vidi dite koje se lako da nagovorit. Ma, smišjali su niki razne druge monade. Tako me jednon uvik veseli susid Tonče natanta da ulijen malo vode iz potića u uho našen tovarčiću, onon poznaton varkon: „Evo da nisi!“. Ni me tribalo puno molit. Kako je Miško bi vezan u dvoru, a ja malešan, mora san dovuć katridu do njega i uspeć se da ostvarin pakleni Tončev plan. Sićan se dobro da je bidna beštija podivjala i skoro me ni ubi kopitiman, hizajuć se ka poludi. Susid se smija i biža puten, a moji su izletili iz kuće i jedva me spasili od zla!


Kad san malo naresa došlo je vrime dvokolice i malih zelenih skal s kojiman san iša po selu, tobože napravjat judiman struju. To su bili darovi očeva najbojeg prijateja od ditinjstva, barbe Ive zvanog Džombes, koji me puno voli. Jemat prvu dvokolicu u ono vrime, kad su dica najvišje vukli obruč, oliti kolo sa žicon, bila je prava senzacija. Jedino misto di se nju, radi balinjeri moglo vozit slobodno, bi je cimentirani korniž oko Zadružnega doma, pa su me prijateji molili i kumili da in dan đir. Ajme, ča san se pravi važan. Skale su pače, sa raznin gvozjen, žican i vidan, bile moj tzv. električarski alat. Penja san se na njih i buža zide od kuć, ča me puno puti koštalo bisa nikih judi. Mašta san kako ću instalirat struju, pa su me godinan poza tega mnogi u selu zaustavjali i pitali sa smiškom: „Žele, kad ćeš mi doć stavit struju?!“ ☺ Bilo je naravski i puno slakih trenutak, a ja goluz na sve tako. Teško je danas povirovat da je u ono vrime u Grohotan postojala prava pravcata slastičarna, a unutar nje sve lipje od lipjega. Posebno san voli male bočice u kojiman je bila ista taka fina tekućina. Ka da i sad čujen smišnu Terežinu, dok je prolazila blizu bakine kuće, kako govori mojoj teti Ćirili: „A di je Žele, jo ča je smišan, jeli još traži bočic?!“ Deboto san izleti iz kujne i pokaza joj da upravo guštan u temu, ča bi i sad voli provat.

Ni dvokolice, ni skal, ni slastičarne višje nima, ma barenko u misliman, još uvik rado prolazin dragin putiman mojeg ranega ditinjstva na škoju!

1 komentar :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.