Kolumne

četvrtak, 25. listopada 2018.

Denis Kožljan | Prez straha aš i on je čovik


Bila je to zadnja nedilja Došašča kad je velečasni na kraju maše obavistija svoje župljane da bi u šetimani ka gre, triba finiti z blagoslovon hiž ča bi reč da i on želi Ditičovo rojenje dočekati u miru i radosti. Čule su to i žene jenega sela u barbaskoj kontradi kadi se napro klelo i beštimalo, pak i u nedilje i za svece delalo u kanpanji. Ne svi, ma jedan lipi parat seljani i za to hi nanke malo ni bilo sran, a steši kad hi je ulovila sila ter preša, kad je ki umra ili je tribalo mašu naručiti za pokojne, zajno su tekli plovanu.

Donke to misto z ništo više ud kvarnar numeri, ča bi reči famej, prontivalo se kako i svi krstijanski svit za veliki dan, Božić i vrime pokle do novega lita. Jušto kako da je dicu poskusija, snig je pokle velikega mraza i zime, riva z pahuljami velikin kako i „kokoše“. Zameja je napro svako prdljašče, kortu, strihu i čestu. Dokle su muži z lopatami snažili sprid pragi ud hiž, konob i lišjer, žene su si dale kuraja, luštrale stakla, vitrine, misile hlibe i pekle slatko, pak se je i tisto dizalo i delali se fuži, ubijale su se i šprljale kokoše za brodo. To je ud vajk bila nika stara navada, u selu kako i u gradu. Steši i tote su one bogatije fameje kako ča su Karlini, Plahutovi, Žgonbini u vrime prije i pokle božičnih fešt, imali praščine. Su se ubijali i po dva, tri gudiča, delale kobasice, talila mast pak dela ni mankalo. Dica su se najviše štimala i vragala ter ni škole ni bilo, a svakoj duši je nikako bilo milo na srcu doklen je gledala boške i vale pokrivene bilinon, snig škripa pod nogami. Fintar bliža fameja ka je te dane rivala poli svojih je nikako bila napro đeloža na tu lipotu, aš i u Puli je zasnižilo ma se je zajno topija poradi mora. Teta Roža je pekla pandešpanje i cukerančiće za cilo selo, pak je svako toliko, micala koltrine i hitla oko vanka, štupeči se na tu lipotu. Bila je ona zlatna ženica, tiha, prava, svakemu je učinila pjacer, a u dišpete i to drugo ni se dala pačati ča se ni moglo kaživati za te druge.

Priko njezine šterne, na numeru trinajst, ud davnine je živila velika i na svoj mod učinjena velika fameja ka je u zadnja tri lita naresla za dvoje male dičice: malu Magdalenu i mlajega Mihaela. Teško i preteško je gledati bilo dva starca, didu i babu ki su dočkali devedeset lit, pak sekrva i sekrvu ka je samo tackala i zabadala nos kadi njoj ni bilo misto. Njihov sin jedinac je po cile bojže dane dela u fabriki tabaka, u turni pak je malo koristi bilo u hiži ud njigove ruke ča bi reč da je mlada nevista Janica sve tribala zdurati na svojen udilanen hrbatu.Rekla je sekrva da bi plovan i zvonar tribali dojti u blagoslov hiž najdalje do četrtka, aš Vilija Bojža je padala u petak, a Božič, subotu. Samo ki bi to moga zapuštati i imati na glavi kad je to mlado tilo ud žene samo pensalo da dičica budu najidena, čista, da zadovolji mužu, a i tin drugin ki su po cile dane diboto sidili u lišjeri poli vognja , a sekrv zavajk ništo brojija spod bačve. Vino i rakija, ma i španjuleti su ga ubolili i prije nikih misec dan se torna z špitala, blid kako krpa, mljohav i jušto svejeno trdoglav kako i kad je finija na operacionu.

Pojidala se Janica, teško je zaspala uvečer, magari trudna i pretrudna. Pensiri kako će sutra su navirali, stužilo njoj se več puti na štumigu , forši ud dišperije. Uženila se je u selo, kako gradska divojčina, finila je veliku školu, ma ni njoj to koristilo sada u štajun kad je po hiži rabilo plesati kako ti drugi svire. Ni se žalila mužu aš je i on čud trpija i dohaja doma zdela napro trudan, samo je večera i poša u postelju. I tega jutra se Jana ustala oko sedan ur, tribalo je uprati jedan voz rubin i dičje robice, pak šaru robu, robu ud dela, ud starci. Prije je naložila voganj na drva, samo stari špaher je slabo lovija i dimija. Kužina je bila regulana koliko je rivala, pak je zvadila vodu šterne, steplila je na špaheru i ognjištu, uzela žajfu i dasku i udri.

Prala je skalana u križi, pak prehičivala robu u čabar z ledenon vodon i režentivala, pak hukala svako toliko u prste ki su zebli. Magdalena je u lišjeri papucala za babon, a Mihaela je tukla febra. Medig je reka da ni gripa ma ga je kašalj gušija i nideri ni ima mira. Spa je gori u kamari z bocon mlika u ruki i plaka, ma Janica ni znala ča če prije. Hodila  je po hipi viditi malega pak se je domislila da nidan još ni bija utpiliti smrikvu, a Vilija je „doma“. 

„A znan da če i to mene tukati“, odmolala je potiho da je ki ne bi čuja. Dokle je tako prala i užimala, začula je susedovu dicu kako teču u kortu i javizivaju da je doša pop i z još jenin čovikon. Zdrhi su je pasali po rukah, a štumig njoj se stisa kako spužva dokle je još nova. „Uh, ča sad učiniti, kako vred to finiti i vrči u kraj?“ 

Ubraćala se po hodniku gledajuči kako regulati vreda do kraja, a ontar je čula teška škrbava vrata kako su zaškripala: „Joh je nan, Jane, ča če reči pop ku te vidi da delaš sad? Poli Nite je finija i tote je svaki hip.“

„Ma dobro mamo, ču zrivati te gulide u kraj tamo zad platna da se ne vide. Ča moren kad je tako sila, forši bi i pop triba kapiti ku je čovik“, pokunjeno se je ubranila nevista. 

„Gren gori u kamaru po onu bilu tavaju, rakamanu, pak češ križ i sviču vrči nanju, neka bude lipo, za Isukrsta.“ 

„Vidite kako je Mihael, da se ne bi ne daj bog zagušija, kašlje brižno moje dite!“

Ma ni više niš rivala aš mali, cotasti čovik, u črnen kapotu i bareton na frontin, držeči u ruki boršu i u pratnji zvonara, barba Jure Kleve, potucka je i otrešuči pastole ud sniga, koraka u hižu. 

„Hvaljen Isus i Marija!“ 

„Vazda budi“, otpozdravila je mlada žena, gledajuči ku je sve pronto za blagoslov. Stali su svi zuz banak, plovan je nažga svičicu, uza grančicu ružmarina ka je za ti dan čekala u čikarici i blagoslovnoj vodi. Pomalo se došuljala i sekrva, ma za bilu tavaju je bilo vero kasno, pak je dobra i una šara ča se na njoj užinalo svaki dan. Zmolilo se Očenaš i Zdravamariju. Plovan je zmolija za sve umrle i bone u fameji, za mir i blagostanje, a zvonar je z svoga libra, zvadija Kalendarijo. Dotekla je vred i Magdalena, forši je propensla da njoj je barba donija bonbone. Takova su dica kad ki novi riva u hižu. Janica je ponudila kafe i vino i zvadila par fritul z fecon na pijatiču. Z gropon u gutu je ponudila ljude ki su učinili blagoslov hiže i uzela forcu za reč:

“Škužajte, velečasni, ma nis rivala prontati Van malo šoldi za crikvenu potribu ili škrabicu.“ Sekrva je zablidila ma se ni ona ni domislila donesti kakovu munidu  anke ku je imala spravljenu spod kušina ili u bičvi. Teška je ona udvajka za dinar dati, ma brontulati i naređivati , to je umila. Pak u tin škakljivin minutan, plovan je sija, uzeja si fritulu i reka uno jedanako ča več puti kušelja za oltaron: 

„Niš se ne morate sramiti ni šturmati. Mi smo svi samo Bojža dica. Blagoslov hiž je naše poslanje i za to ne tribaju zlato ni šoldi. Vi ste Jano jako škrbna i prava žena i mater, volite svoju dicu i muža, ponizna ste, a to je več velika stvar. Čuja san ja od susedi kako za vas imaju samo beside hvale. To je lipo, skromnost je vrlina i blaženstvo. Nek vam samo Bog da zdravlja i kuraja za naprid, da dica narestu.“

 Malo se i on opuštija dok je zvonar potega z bukalete. 

Janici kako da je grota pala iz srca, usta su njoj se ubrnula na smih. Bila je zahvalna Bogu i velečasnen Ivanu. A sekrvi ka ju je prestrigla z očin kad su Isusovi pastiri napustštili hižu, je z lakočon rekla: 

„A nisan imala šoldi za vrči u kuvertu, pak ča sad. Časni je to kapija aš je i on samo čovik ki sve kapi i razumi.Sad mi je čuda laglje i gren finiti uprati još uno malo bjankerije.“

____________________________________________________________

prez-bez,  aš-jer, maše-mise, šetimane-sedmice, finiti-završiti, blagoslov hiž-posveta kuća, Ditićevo rojeje-Božić, barbanska kontrada-barbanski kraj u Istri, kadi-gdje, klelo i beštimalo-psovalo i prostačilo, delalo u kanpanji-radilo u poljoprivredi, plovan-svećenik, lipi parat-lijepi dio, pensiri-misli, trudna-umorna, štumig-želudac, rubine-pelene, banak-stol, nažga-upalija, čikarica-šalica, šara-raznobojna, brontulati-prebacivati, tavaja-stolnjak, kušelja-priča, fritula-istarke krofnice, šturmati-brinuti, škrbna-brižna, kuraja-snaga, volja, optimizam, potega z bukalete-popio iz posude za vino, šoldi-novaca, šoldi-novca, grota-kamen, čuda-puno, finiti-završiti, bjankerije-sitno rublje, munida-sitniš, lišjera-ljetna kuhinja, fecon-kvascon, španjuleti-cigare, špitala-bolnice, prestrigla z očin-pogledala poprijeko, forcu-snagu, bareta na frontin-kapa šilterica, zrivati-zgurati, gulide-plastične posude za rublje, rakamanu-našivanu, smrikvu-bor, Vilija- Badnjak, Nita-Anita, tukla febra-gušila temperatura, kortu-dvorište, javizivaju-obavještavaju, praščina-kolinje, talila mast-proces u kolinju kad se od masnoće dobivaju čvarci, libra-knjige

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.