Kolumne

ponedjeljak, 24. srpnja 2017.

Zoran Hercigonja | Svi gjavli i gromovi (knjiga pripovijedaka)


nakladnik: TIVA Tiskara Varaždin
za nakladnika: Saša Kušter
graf. priprema: TIVA Tiskara Varaždin
tisak: TIVA Tiskara Varaždin
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000967065.
ISBN 978-953-333-070-9

Svi gjavli i gromovi, zbirka je sastavljena od pet pripovijedaka naivno fantastično-psiholoških profila. Pomalo rugajući stil pisanja i iritantna ironija proteže se kroz različite forme i žanrove uključene u pripovijedan ton. Raspletanje radnje između astralnoga, fantastičnoga i psihološkoga, prati radnju obavijenu oko škakljivih i apsurdnih tema ljudske gluposti. Propitivanje moralnih aspekata u judeo-kršćanskoj viziji svijeta, britko kritiziranje ljudske prirode ega i ironija upakirana u tako trivijalne i gotovo svakodnevne vrijednosti sustava, vješto je kodirana između pet opomena. I stoga sto mu gromova i Svi gjavli i gromovi.

U knjizi se nalaze dvije pripovijetke koje su ušle u širi izbor za NAGRADU "SEDMICA & KRITIČNA MASA" - ŠIRI IZBOR te u Zbirku PS portala 2. književnog natječaja 2017. godine.


Knjiga pripovijedaka započinje pripovijetkom fantastično-psihološkog profila naziva „Umbra“ Fabula se savija o struk usamljenog sredovječnog novinara koji putujući kroz neki oblik Danteovog pakla katarzično nalazi sebe u beznađu skitanja, sklapajući dio po dio svoje osobnosti nezadovoljstva i spleena. Priča sadržava naivne elemente radnje i likova, ali zato vrlo poučno iscrtava psihička stanja likova te same likove sukobljuje s najvećim neprijateljem čovjeka: EGOM. Prvom pripovijetkom, propituje se ljudska priroda i psiha. Poput neuroze u nastavku, iduća pripovijetka „Kolotečina“ bavi se ne samo ljudskim nego i svjetovnim, blago propitkujući judeo-kršćansku viziju svijeta i zavrzlame oko morala i ljudske zbilje. Simbolično isprepletanje astralnog, ljudskog i geopolitičkog kroz groteskne likove, iscrtava se u vrlo grubim i opsežnim digresijama. Zapadanje u kolotečinu u taj statični vremenski ocean, tema je oko koje se lome jezici skrivenih simbola. „Kolotečina“ je pripovijetka gdje treba čitati između redaka. Ništa drugačije, pripovijetka „Teo-Kozmo-agonija“ bavi se pitanjem astralnog prikazujući ideju boga kroz efekt determinističke elastičnosti između ništavila i boga. Pomalo filozofski bavi se problemom postanka svijeta. Nadahnuta biblijskim motivima, pripovijetka je upravo pisana kao starozavjetna nadahnuta najava postanka svijeta s mnoštvom fusnota koje otkrivaju ambivalenciju Najvećeg od Najvećih. Poistovjećujući Vrhovnog Artifeksa s adolescentom koji pati od ambivalencije ličnosti, rađa se svijet u sukobu s Ništavilom. Dosadašnje pripovijetke, bavile su se astralnim i ljudskim. „Junak željeznog doba“ pripovijetka je koja konačno iscrtava proporcije zemaljske kugle kroz zamišljena putovanja ambivalentne osobe koja putujući zemaljskim destinacijama gromoglasno ostavlja pisane epitafe na spomenicima kulture, nacije i religije.

Posljednja pripovijetka „Tko se boji smrti još tri za groš“ ulazi u psihu starca na odjelu gerijatrije, koji uvjeren da smrt na gerijatrijskom odjelu otima život njegovog cimera, pogubljuje medicinsku sestru. Brutalno i groteskno smišljena pripovijetka, ušla je u zbornik PS portala 2017. godine.

Osim tiskanog izdanja, knjiga pripovijedaka, dostupna je i u elektroničkom obliku na sljedećoj poveznici: https://issuu.com/…/docs/hercigonja_zoran_-_svi_gjavli_i_gro

Nema komentara :

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.