Kolumne

četvrtak, 2. lipnja 2016.

Književni rodovi | Epika


2. EPIKA je jedan od triju rodova

– osobitosti – opširnost, fabula jer se temelji na događaju, likovi, pripovijedanje, opisivanje, dijalog, mjesto i vrijeme radnje
FABULA – slijed osnovnoga zbivanja o kojemu se govori u književnom djelu ( uvod, zaplet, vrhunac i rasplet )
GLAVNI LIK – glavni sudionik radnje u pripovjednom djelu
SPOREDNI LIKOVI – likovi koje su manje važni sudionici radnje u epskom djelu
KRONOLOŠKI SLIJED DOGAĐAJA – pripovijedanje događaja u književnom djelu vremenskim slijedom
PRIPOVIJEDANJE – pripovjedna tehnika kojom se izražava zapažanje promjena u vremenu i prostoru. To je nizanje radnje, zbivanja i stanja koja se izmjenjuju u čvrstoj međusobnoj povezanosti


1. pripovijedanje u prvoj osobi – pisac primjenjuje kada želi istaknuti osobne doživljaje, osjedaje ili stav prema sadržaju pripovijedanja
2. pripovijedanje u trećoj osobi – pisac primjenjuje kada želi postidi dojam objektivnoga pripovijedanja, u kojem on ne sudjeluje.

OPISIVANJE – pripovjedna tehnika koja je utemeljena na zapažanju pojava i promjena u prostoru

TEMA KNJIŽEVNOGA DJELA – predmet ili pojam o kojemu se u djelu govori

IDEJA KNJIŽEVNOGA DJELA – osnovna misao djela, njegov cjelokupni smisao koji proizlazi iz sadržaja i autorova umjetničkoga nadahnuda te nosi poruku čitatelju.

OSNOVNA MISAO – sažeto iskazana misao ili ideja koju pisac izražava u svojemu djelu

EPSKE VRSTE – epske vrste u stihu, epske vrste u prozi

1. ANEGDOTA – krade prozno djelo u kojem je šaljivo ispripovijedana zgoda iz života neke osobe.
2. AUTOBIOGRAFIJA – životopis – tekst o vlastitom životu
3. BAJKA – krade epsko djelo u kojemu se ispreplidu stvarni i nestvarni događaji i likovi. Tema bajke je najčešde sukob dobra i zla.
4. BASNA – krade epsko djelo u kojem je ispripovijedan jedan događaj. Likovi su životinje koje imaju osobine ljudi. Istaknuta je pouka i uvijek u sebi nosi preneseno značenje.
5. CRTICA - krade prozno epsko djelo koje pripovijeda o jednom događaju u kojem sudjeluje malo likova. Prožeta je osjedajnošdu i često završava neočekivanim obratom u radnji.
6. EP – opsežno književno djelo pisano u stihovima koje opsežno pripovijeda o poznatim događajima i osobama iz prošlosti
7. EPSKA PJESMA - pjesma koja govori o kakvu događaju, pa se u njoj može pratiti fabula. U događaju sudjeluju likovi ( junaci iz povijesti ) . ova vrsta je karakteristična za usmenu / narodnu književnost
8. LEGENDA - predaja o životu neke osobe ili o događaju nastala miješanjem stvarnosti i mašte.
9. MIT – priča vezana uz podrijetlo i nastanak svijeta ili uz podrijetlo i nastanak pojedinih pojava, osoba ili čitavih naroda.
10. NOVELA – prozna epska vrsta u kojoj pisac pripovijeda o jednom glavnom događaju i jednomu glavnom liku. Pripovijedanje je sažeto , opisi kratki, dijalog je zbijen. Završava naglim obratom radnje i težište joj je na psihološkom i emotivnom prikazivanju likova.
11. POSLOVICA - kratka književna vrsta u kojoj su sažeta iskustva i pouke iz narodnog života.
12. POVIJESNI ROMAN – vrsta romana u kojemu pisac prikazuje događaje iz bliže ili dalje povijesti
13. ROMAN ZA DJECU - roman namijenjen djeci. Glavni likovi su djeca i tema je vezana uz život djece.
14. VIC – kratka prozna pripovjedna vrsta u kojoj se sažeto ocrtavaju neke situacije, događaji ili ljudske sudbine. Humor se temelji na suprotnostima i dvosmislenim značenjima riječi.
15. ZAGONETKA - kratka književna vrsta kojom se iskazuje mudrost stečena životnim iskustvom. Pisana je slikovitim jezikom i riječima prenesena značenja. Sadržava pouku.

Pojmovnik