Kolumne

četvrtak, 2. lipnja 2016.

Književni rodovi | Lirika


1. LIRIKA je jedan od triju književnih rodova

– osobitosti – osjedajnost, sažetost, slikovitost i osjedajnost
– uglavnom je pisana u stihovima
– lirske vrste ( po temi ) – pejzažna, ljubavna, domoljubna, rodoljubna, religiozna, humoristična, misaona, socijalna …


MOTIV – poticaj književniku da stvori književno djelo

PJESNIČKA SLIKA – jest nekoliko motiva povezanih u cjelinu – vizualna, auditivna, taktilna, olfaktivna, gustativna

STILSKA IZRAŽAJNA SREDSTVA

jesu pjesnička sredstva kojima se književnik slikovito izražava kako bi svoj doživljaj što snažnije prenio čitatelju.
1. ALEGORIJA – stilsko izražajno sredstvo kojim se preneseno značenje ostvaruje u cijelom književnom djelu
2. EPITET ( ukrasni pridjev ) - pridjev koji s imenicom stvara življu, ljepšu, potpuniju sliku.
3. HIPERBOLA – stilsko izražajno sredstvo preuveličavanja radi pojačavanja dojma i naglašavanja osjedaja.
4. IRONIJA – blago ruganje u kojem se riječima daje suprotan smisao od onoga koji one imaju u osnovnom značenju
5. METAFORA – stilsko izražajno sredstvo prenesena značenja , skradena usporedba. Izražava se samo drugi dio usporedbe: ono s čim se uspoređuje u službi je slikovitog izražavanja.
6. ONOMATOPEJA - riječ koja svojim zvukom oponaša zvukove iz prirode.
7. PERSONIFIKACIJA – stilsko sredstvo kojom se stvarima, prirodnim pojavama, predmetima, životinjama ili biljkama daju ljudske osobine.
8. SUPROTNOST ( kontrast ) – uspoređivanje jednog izraza s drugim po suprotnosti
9. USPOREDBA – uspoređivanje jednog izraza s drugim na osovi neke zajedničke osobine.

PJESMA

Pojmovnik