O nama

utorak, 23. lipnja 2020.

Terezija Flegar | Bara i fejsbuk prijatel


Vnuk je Bari napraviv FB prufil.
Zahtjev ji je poslov njekvi Teofil.
Lijepu je udjelu un bormeš  mev
Zgledov je vujem kak pravi uficjer.
Bara gledi malu jeguv prufil
V Ameriki je bormeš v ratu biv.

Dodala ga bum pa kak je god
Morti mi je kakvi dalešni ruod.
Stric Imbra su  v Ameriki bili
Su se i drugi puot tam uženili.
Čim je Bara Teofila za prijatela zela
Odma je poruka v inbox duletjela.

Štel bi jaku ja Vas i  Hrvatsku videti
Samu su mi dolari v banki zmržjeni.
Lijepi  ste i pametni  kak treba biti
Peneze mi pošlite, morem vas  i ženiti.
Dok se  naza ja v SAD  vrnem
Vam tripuot više  puvrnem.

No Bara je bila zagurska fiškalica
Brže je puzabila  z SAD-a  strica.
Ne piši mi da sem nedukazana.
Ja sem ti z sim mastima premazana.
Nikve peneze nem ti ja  pušilala
Rajši bum  je dale v štomfu rivala.

Kakva ženidba te je spupala?
Sem ti se za dvje minuote dupala?
Tebe Teofile pa bum zbrisala
Čistam bum te ja ve utpisala.
Takvih ka prose meni je dosti.
Ugulili bi me du guole kosti.

______________________________________

Vnuk – unuk, bormeš – stvarno, uficjer – vojni čin,  jeguv – njegov, ruod – rođak, prijatela – prijatelja,  odma – isti tren, duletjela – stigla, štel – htio, zmržjeni – zamrznuti,  pošlite – pošaljite, morem – mogu, naza – natrag, tripuot – triput, fiškalica – pravnica, puzabila – zaboravila, nedukazana – ne da joj se objasniti,  z sim – sa svima, peneze – novce, rajši – rađe, štomfu – čarapu, rivala – gurala, spupala – snaša,  zbrisala – obrisala, čistam – sasvim, ve – sad, dosti – dosta, ugulili – ogolili, guole – gole,


Nema komentara:

Objavi komentar

Hvala na vašem komentaru. Isti će biti objavljen nakon pregleda moderatora.