O nama

četvrtak, 2. lipnja 2016.

Književni rodovi | Lirika | Pjesma


PJESMA
– književno djelo napisano u stihovima

PJESMA U PROZI - književno djelo koje spaja osobine pjesme i proze. Oblikom je proza, najčešde nema fabulu i likove, a prožeto je osjećajnošću i ritmičnošću.


LIRSKO – EPSKE VRSTE:

1. BALADA – lirsko – epska pjesma tužna ugođaja i tragična završetka.
2. ROMANCA – lirsko – epska pjesma sjetnog završetka.

STIH – redak u pjesmi

1. VEZANI STIH – stih koji je rimom ili brojem slogova povezan s drugim stihom
2. SLOBODNI STIH – stih koji nije vezan rimom ni brojem slogova za druge stihove.
1. PETERAC – stih koji se sastoji od pet slogova
2. ŠESTERAC - stih koji se sastoji od šest slogova
3. SEDMERAC – stih koji se sastoji od sedam slogova
4. OSMERAC – stih koji se sastoji od osam slogova
5. DEVETERAC – stih koji se sastoji od devet slogova
6. DESETERAC – stih koji se sastoji od deset slogova
7. JEDANAESTERAC – stih koji se sastoji od jedanaest slogova
8. DVANAESTERAC – stih koji se sastoji od dvanaest slogova

STROFA – pjesnička cjelina sastavljena od stihova

1. JEDNOSTIH - MONOSTIH - strofa od jednog stiha
2. DVOSTIH – DISTIH - strofa od dva stiha
3. TROSTIH – TERCINA – strofa od tri stiha
4. ČETVEROSTIH – KATREN - strofa od četiri stiha
5. PETEROSTIH – PENTASTIH – strofa od pet stihova
6. ŠESTEROSTIH – SEKSTINA – strofa od šest stihova
7.SEDMEROSTIH – SEPTIMA – strofa od sedam stihova
8. OSMEROSTIH – OKTAVA – strofa od osam stihova
9. DEVETEROSTIH – NONA – strofa od devet stihova
10. DESETEROSTIH – DECIMA – strofa od deset stihova

RIMA ili SROK– glasovno podudaranje na završetku stiha

1. PARNA – aabb
2. UKRŠTENA – abab
3. OBGRLJENA – abba
4. NAGOMILANA – aaaa
5. ISPREKIDANA – abcb

RITAM – pravilno izmjenjivanje dugih i kratkih, naglašenih i nenaglašenih slogova, duljih i kradih stihova i strofa. Na ritam djeluje rima te naglašavanje pojedinih riječi u stihu ili rečenici.

RIMOTVORNI ELEMENTI
– elementi koji pospješuju ritam pjesme

1. ALITERACIJA – ponavljanje istih suglasnika / zatvornika u uzastopnim riječima radi postizanja zvukovnog ugođaja
2. ASONANCA - ponavljanje istih samoglasnika / otvornika u uzastopnim riječima radi postizanja zvukovnog ugođaja
3. ELIPSA – stilski postupak izostavljanja pojedinih riječi iz rečenice bez kojih se iz konteksta rečenice može razumjeti njezino značenje.
4. GRADACIJA ( stupnjevanje ) – izborom riječi, slika ili misli izražava se postupno pojačanje ili slabljenje predodžbe u odnosu na početnu.
5. INVERZIJA - to je red riječi u stihu ili rečenici koji je obratan od uobičajenog. Njome se ističe određena riječ i naglašava ritam.
6. OPKORAČENJE – stilski postupak prenošenja riječi iz jednoga stiha u drugi.
7. PONAVLJANJE RIJEČI - rabi se radi isticanja osnovne misli, raspoloženja ili ugođaja te postizanja ritmičnosti.
8. SIMBOL – stilski postupak zamjenjivanja nekog pojma jednom riječju koja ima preneseno značenje.

Pojmovnik