srijeda, 2. kolovoza 2017.

Miroslav Pelikan | Plov


Kamo plovimo, mrmljaju kentauri, kamo plovimo i pogledavaju me ispod oka?
Kamo plovimo, bruje kormila?
Kamo plovimo, huče jedra?
Kamo?
Ne znam
Ne znam kamo plovimo

Pramac reže uspavano more, ne opire se, pušta nas da plovimo
Dobro je dok plovimo, dobro je
Kamo, zagrca krma broda, kamo?
Dalje u nedogled, u nedohvat, šutim izgovarajući iščekivano
Kamo plovimo, brunda pramac?
Samo dalje, šište glasovi

Trljam kapke i sjećam se svjetlooke,samo dalje, prema sjeveru, ionako svi putovi vode na jug

Nema komentara :

Objavi komentar